Kehtna Kutsehariduskeskuse balustraadi figuurpostid

Tellija:
Evicon Ehitus OÜ
Kehtna
2020