Pajaka mõisa rõdupiirdepostid (3.8, 3.9)

Tellija:
Medeo Ehitus OÜ
Pajaka mõis
2017