Swecon büroo ja töökoja trepiplaadid - valmistamine ja paigaldus

Tellija:
Mapri Ehitus OÜ
Kurna
2019