1.7 pesubetoontrepiastmed - valmistamine ja paigaldus.

Tellija:
Mapri Ehitus OÜ
Pärnu
2020